• Otwarte zasoby wiedzy

Repozytorium Instytucjonalne Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników WSB-NLU z dziedzin reprezentowanych na uczelni, materiały dydaktyczne oraz prace dyplomowe studentów WSB-NLU. Repozytorium powstaje w ramach dofinansowania z funduszy DUN/2013 MNiSW.

Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej. Repozytorium WSB-NLU funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora nr 21/2012/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. dotyczące utworzenia i nadania regulaminu Repozytorium Instytucjonalnemu WSB-NLU.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt: dr Maria Sidor, Biblioteka WSB-NLU p. C/001 tel. (48 18) 4499 127   e-mail:masid@wsb-nlu.edu.pl