• Świat informacji-przygoda-wiedza-przyszłość

  • Są dwa rodzaje wiedzy:

    kiedy posiadamy wiedzę w jakimś przedmiocie lub wiemy, gdzie znaleźć potrzebne informacje /Samuel Johnson/

Aktualności

Nowy IBUK Libra

Nowa odsłona IBUKA Libry od 27 kwietnia

EMIS Polska

Dostęp do bazy EMIS Polska już aktywny!

Badanie satysfakcji użytkowników 2014


Informacja o przeprowadzonych badaniach

Badania przeprowadzono w ramach projektu pilotażowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W badaniu udział wzięło łącznie 55 osób. Badanie było anonimowe a udział respondentów dobrowolny w agendach udostępniania.

Reasumując :

Badani użytkownicy dobrze oceniają oferowane usługi. Najlepiej w ocenie wypadają pracownicy biblioteki, strona internetowa biblioteki oraz zasoby elektroniczne. Szczegółowo opracowane wyniki.

Badanie satysfakcji użytkowników 2017


Informacja o przeprowadzonych badaniach

Badania przeprowadzono w ramach projektu "Analiza Funkcjonowania Bibliotek' realizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W badaniu wzięło udział 54 ankietowanych. Badanie było anonimowe, a udział respondentów dobrowolny w agendach udostępniania.

Reasumując :

W badaniu można stwierdzić, że użytkownicy doceniają poziom świadczonych usług. Zmienia się też preferowany dostęp do zasobów informacyjnych i oczekiwania użytkowników. Szczegółowo opracowane wyniki.

Badanie satysfakcji użytkowników 2020


Działalność kulturalno-oświatowa