• Świat informacji-przygoda-wiedza-przyszłość

  • Są dwa rodzaje wiedzy:

    kiedy posiadamy wiedzę w jakimś przedmiocie lub wiemy, gdzie znaleźć potrzebne informacje /Samuel Johnson/

Aktualności

Konferencja "Biblioteka przyszłości - wyzwania - trendy - za ...

W dniach 24-25.05.2018 r. w murach uczelni gościliśmy uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej zagadn ...

Spotkanie Zespołu AFBN - 23.05.2018

Gościmy dzisiaj członków Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych, który od 2001 roku realizuje Projekt Analiza Fu ...

Wernisaż

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego. Więcej informacji pod linkiem: http://bi ...

Badanie satysfakcji użytkowników 2014


Informacja o przeprowadzonych badaniach

Badania przeprowadzono w ramach projektu pilotażowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W badaniu udział wzięło łącznie 55 osób. Badanie było anonimowe a udział respondentów dobrowolny w agendach udostępniania.

Reasumując :

Badani użytkownicy dobrze oceniają oferowane usługi. Najlepiej w ocenie wypadają pracownicy biblioteki, strona internetowa biblioteki oraz zasoby elektroniczne. Szczegółowo opracowane wyniki.

Badanie satysfakcji użytkowników 2017