• Świat informacji-przygoda-wiedza-przyszłość

  • Są dwa rodzaje wiedzy:

    kiedy posiadamy wiedzę w jakimś przedmiocie lub wiemy, gdzie znaleźć potrzebne informacje. /Samuel Johnson/

Aktualności

Biblioteka przyszłości – wyzwania-trendy-zagrożenia.

XVIII konferencja naukowa bibliotek uczelni publicznych i niepublicznych.  24-25.05 – WSB-NLU Nowy Sącz

DOSTĘP DO PUBLIKACJI W IBUK LIBRA

Drodzy Studenci i Pracownicy WSB-NLU zachęcamy do korzystania z wybranych publikacji w IBUK LIBRA* *Po zalogowaniu d ...

Badanie satysfakcji użytkowników 2014


Informacja o przeprowadzonych badaniach

Badania przeprowadzono w ramach projektu pilotażowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W badaniu udział wzięło łącznie 55 osób. Badanie było anonimowe a udział respondentów dobrowolny w agendach udostępniania.

Reasumując :

Badani użytkownicy dobrze oceniają oferowane usługi. Najlepiej w ocenie wypadają pracownicy biblioteki, strona internetowa biblioteki oraz zasoby elektroniczne. Szczegółowo opracowane wyniki.

Badanie satysfakcji użytkowników 2017