Spotkanie Zespołu AFBN - 23.05.2018


Gościmy dzisiaj członków Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych, który od 2001 roku realizuje Projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych w Polsce (AFBN). W skład zespołu wchodzą: - Artur Jazdon (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), koordynator, kierownik Zespołu - Lidia Derfert-Wolf (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy) - Ewa Dobrzyńska-Lankosz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) - Marek M. Górski (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki) - Maria Sidor (Wyższa Szkoła Biznesu - NLU w Nowym Sączu) - Małgorzata Świrad (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Zespół działa na podstawie Porozumienia o współpracy zawartego w Poznaniu w 2004 roku i prolongowanego w roku 2018 przez Rektorów uczelni. Celem działania jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych, w oparciu o międzynarodowe normy i doświadczenia bibliotek zagranicznych. W przeddzień XVIII Ogólnopolskiej konferencji naukowej bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych zespół spotyka się w WSB-NLU na posiedzeniu roboczym dot. analizy danych za rok 2017. Więcej informacji o pracach Zespołu http://afb.sbp.pl/afbn/